Получаване на потребителски данни:

Анастасия Петрова - секретар Университетски Център по ИТ
Нова сграда, корпус Б, кабинет Б335

Технически въпроси:

Николай Куюмджиев - мрежов администратор Университетски Център по ИТ
Нова сграда, корпус Б, кабинет Б338

При възникнали проблеми, може да пишете на: eduroam@uacg.bg