Мрежови настройки:

  • SSID (Network Name): eduroam.
  • wireless Network Authentication type: WPA2 Enterprise.
  • Data Encryption method: AES.

Настройки за автентикация:

  • Authentication Type: PEAP.
  • Authentication Method ,Authentication Protocol или Inner Authentication Protocol: MS-CHAPv2.
  • Потребителско име и парола от регистрацията ви за използване на безжични услуги на територията на УАСГ.

Настройки на различни операционни системи:

Android

Windows 7

Windows 8/8.1/10