Какво е Eduroam?

Еduroam (education roaming) е световна услуга за достъп до Wi-Fi, за нуждите на изследователската и образователната общност в Европа, Азия, Австралия, Северна Америка, Южна Америка и Африка. Потребителите на всички участващи институции могат да използват своите потребителско име и парола независимо къде се намират – достатъчно е да са в обсега на eduroam покритие.

Целта е всички студенти и преподаватели от УАСГ да използват достъп до интернет, без регистрация, когато гостуват на член от мрежата Eduroam.

Повече за Eduroam може да прочетете на следния адрес: https://www.eduroam.org

Българските участници в Eduroam и състоянието на мрежата може да видите на адрес: https://eduroam.bg/

Достъп до Eduroam

За достъп до мрежата е необходимо да притежавате Потребителско име и парола

Преподавателите, служителите и студентите които имат e-mail в УАСГ могат да ползват потребителското име и паролата за електронната си поща за достъп до Eduroam.

Получаването на име и парола за студенти и преподаватели става в Университетския център по информационни технологии.


Покритие на територията на УАСГ:

  • Нова сграда - централно фоайе
  • Нова сграда - втори етаж
  • Нова сграда - трети етаж
  • Ректорат - втори етаж (източно крило)
  • Нова сграда - Корпус А от 7 до 11 етаж